O nas …

SZKOLNY OŚRODEK KARIERY
to ludzie i miejsce

Na początku była myśl. Myśl, żeby pewni uczniowie robili coś więcej niż tylko „chodzenie do szkoły”. Miała to być grupa podobna do drużyny harcerskiej, na wzór tych, w jakich niektórzy wychowywali się w latach 80-tych (i nie tylko). Jednak zaraz potem pojawiła się możliwość nazwania tego. Dość przekornie, ale nośnie – SzOK. Po latach okazało się , że ktoś całkiem przypadkowo, ale zwiększając motywację do maksimum nadał moje grupie, w mojej szkole „Certyfikat nr 1”. I jak tu teraz nie działać. Tak minęło prawie 18 lat. Od 2001 roku, najpierw nieśmiało w salach lekcyjnych, potem we „własnym” pomieszczeniu, „buduję” z grupą nauczycieli i uczniów (obie grupy się zmieniają) Szkolny Ośrodek Kariery przy Zespole Szkół Technicznych w Radomiu. Budowanie jest procesem dłuższym, niż „stawianie domu” i odbywa się  fizycznie i mentalnie. Fizyka w tym przypadku jest prosta. Po roku działania „wszędzie” czyli w różnych salach lekcyjnych, zaadaptowałem pomieszczenie o powierzchni 18 m2. Niewielkie, ale własny kąt do działań doradczych się znalazł. Znalazły się zbędne komputery jakości średniej, na których uczniowie mogli wykonywać proste testy i korzystać z kursów multimedialnych. Komuś zbywały meble, ktoś inny wymyślił podłużne stoły i dywanopodobne pokrycie betonowej podłogi. Pierwsze lata fizycznego budowania SzOKu minęły pod hasłem zbieractwa. Przybywało programów komputerowych, materiałów szkoleniowych, pomysłów na scenariusze zajęć, autotestów i książek. Wielkim krokiem było otrzymanie grantu na utworzenie SzOKu, dzięki któremu niektóre z tych pozycji można było zakupić. Kolejne lata zbieractwa, wymiana „galanterii biurowej” i polepszania rzeczywistości zamyka w tym roku fizyczne powiększenie tego miejsca o kolejne 6 m2 – to fragment pomieszczenia sąsiadującego z SzOKiem. Jest teraz miejsce do pracy przy komputerach i stołach oraz miniaturowa salka na zajęcia lub planowanie w zespole do 7 osób. Niektórzy uśmiechną się czytając o  tej „wielkiej powierzchni”. Z tym, że ona jest wielka. Budowa fizyczna to nieznaczny fragment SzOKu, którego podstawę stanowi coś innego. Idea. A raczej ktoś inny. Osoby, które wokół tej idei snują swoje własne plany. W Szkolnym Ośrodku Kariery od początku (a nawet rok wcześniej) istnieje Szkolny Klub Aktywizacji Zawodowej tak zwana SKAZa. Przez ten klub od początku działalności przewinęło się ponad 150 osób. Te osoby zrealizowały ponad 20 dużych imprez (o nich później). Lekko licząc można uczestniczyło w nich prawie 25 tysięcy osób (oczywiście w ciągu dziewięciu lat). Teraz już lepiej to wygląda. Jeśli doliczymy uczniów naszej szkoły, dla których realizowaliśmy zajęcia związane z doradztwem liczba ta osiągnie 30 tysięcy osób, które „otarły się” o informację lub doradztwo zawodowe. Podstawą działania Szkolnego Ośrodka Kariery przy Zespole Szkół Technicznych w Radomiu zawsze było wykorzystanie potencjału osób chcących w nim działać (uczniów i nauczycieli wspierających). Działanie to miało postać trzech dużych cyklów tematycznych, z których dwa są nadal kontynuowane. Jako Szkolny Ośrodek Kariery organizowaliśmy Wystawę Prezentacje Elektroszkoła. Działanie to miało za zadanie przybliżyć młodzieży uczącej się w klasach o profilu elektrycznym informacji o nowinkach  technicznych związanych z ich profesją. Raz do roku zapraszaliśmy do naszej szkoły na jeden dzień przedstawicieli handlowych firm zajmujących się osprzętem elektrycznym. Na przygotowanych przez nich stoiskach można było zobaczyć nowe produkty tych przedsiębiorstw i porozmawiać o możliwościach zatrudnienia w fabrykach produkujących te elementy. Dzięki pięciu edycjom zorganizowanym w szkole po raz pierwszy uczniowie mieli styczność z nowinkami technicznymi i firmami z branży. Dodatkowo uczniowie działający w SzOKu mieli możliwość kształtowania umiejętności społecznych przy obsłudze wystawców (jako współwystawcy przeszkoleni przez firmy prezentujące swoje produkty). Idea Wystawy Prezentacji „Elektroszkoła” wymagała wielu przygotowań, które pochłaniały potencjał doradczy SzOKu. Po kilku edycjach z powodu niskiego zaangażowania się w tę imprezę nauczycieli przedmiotów zawodowych Wystawę w 2005 roku zawieszono. Aktualnie realizujemy dwa duże projekty: Ogólnopolskie Targi Szkół Wyższych oraz Wystawę Interaktywną Mózg. W tym roku po raz ósmy zorganizowaliśmy dla około trzech tysięcy maturzystów z regionu radomskiego Ogólnopolskie Targi Szkół Wyższych Radom 2011. Tegoroczne Targi zgromadziły 31 szkół wyższych z miast w promieniu 150 km od Radomia. Pojawiły się Uniwersytety, Politechniki i szkoły wyższe z Warszawy, Lublina, Łodzi, Kielc i Krakowa. Zaprosiliśmy do udziału Straż Pożarną, policję i wojsko prezentując ścieżki kariery w tych instytucjach. W ramach tej imprezy doradcy zawodowi z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej przy WUP filia Radom oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przeprowadzili 10 wykładów dla około 600 maturzystów. Rangę imprezie nadało przyjęcie honorowych patronatów przez Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Kuratora Oświaty, Wojewodę Mazowieckiego i Prezydenta Miasta. Ponad 3 tysiące osób obsługiwało 20 uczniów Szkolnego Ośrodka Kariery dzielących się według funkcji na obsługę wystawców, przewodników, obsługę sceny (prezentacje szkół wyższych i prowadzenie imprezy), obsługę sal wykładowych oraz biura i VIPów. Wszystkie te zadania mają przygotowywać uczniów do podejmowania ról społecznych i zawodowych (nabyte podczas Targów umiejętności są potwierdzane referencjami dołączanymi do świadectwa maturalnego). Ze względu na rozmiar imprezy uczniowie organizujący Targi znają swój zakres obowiązków, ale większość decyzji „bieżących” podejmują sami lub po konsultacji z kolegami. Dodatkowo po zakończonej pracy należy się wynagrodzenie. Dla tej grupy uczniów jest to kilkugodzinna gra paintballowa (rozrywka, a przy okazji budowa zespołu) i kilka godzin gry w kręgle. Jeżeli ktoś chciałby porównać prawdziwą pracę do działań młodzieży podczas Targów to wynik mógłby być bardzo podobny (różnica wynika z odpowiedzialności – za porażki  w przypadku Targów finansowo odpowiada organizator główny). Ta „próba pracy” i organizacji dużej imprezy niejednoznacznie wpływa na tych młodych ludzi i ich dalsze działania zawodowe. Daje możliwość zdobycia doświadczenia, pracy zespołowej i działania projektowego. Kolejnym działaniem, które pojawiło się w miejsce Wystawy Prezentacji Elektroszkoła i obejmuje zasięgiem nie tylko naszą szkołą, ale i ostatnie klasy gimnazjalistów regionu radomskiego (bez obawy nie wszystkich) jest Wystawa Interaktywna „Mózg”. Pomysł zrodził się po obejrzeniu w Pałacu Kultury i Nauki pewnej „objazdowej” wystawy związanej z Einsteinem. Pierwsze dwa lata byłby odtwarzaniem efektów złudzeń optycznych i ćwiczeń  z tej i kilku innych, podobnych, imprez wystawowych. Trzecia i czwarta edycja były oparte na popularnych pomysłach z internetu i publikacjach doświadczeń naukowych przeprowadzanych w różnych laboratoriach psychologicznych (czasem niedostępnych w języku polskim). Co roku przez 4 miesiące grupa uczniów zbiera się systematycznie co tydzień i opracowuje plan Wystawy osnuty na „myśli przewodniej”. Co roku też pojawiają się złudzenia optyczne jako element spajający kolejne edycje. W 2011 r. trwającą przez 2 tygodnie Wystawę Interaktywną Mózg odwiedziło ponad 1000 gimnazjalistów z klas trzecich. Przygotowywało ją 9 uczniów działających w Szkolnym Klubie Aktywizacji Zawodowej . Zdobyte przez młodych organizatorów doświadczenie związane było kreatywnym i twórczym działaniem przygotowującym wystawę, projektową realizacją eksponatów, organizacyjnym przygotowaniem do prezentacji i z umiejętnościami komunikacyjnymi  niezbędnymi do poprowadzenia imprezy (przeprowadzenia prezentacji własnych stanowisk – każdy z uczniów miał dwa takie miejsca). Powiązanie z doradztwem wskazuje młodym osobom (gimnazjalistom i uczniom przygotowującym Wystawę) konieczność zainteresowania się tematami wykraczającymi poza zajęcia lekcyjne, w tym powiązane z postrzeganiem świata i siebie. Wystawa pokazuje wszechobecny element subiektywnego postrzegania rzeczywistości. Stwierdzenia prowadzących imprezę uczniów tłumaczące zjawiska często zaczynają się od słów „To zależy, jak na to spojrzeć”. To stwierdzenie dotyczy również niemierzalnej wartości oddziaływań Szkolnego Ośrodka Kariery przy Zespole Szkół Technicznych w Radomiu. Niemierzalne jest odziaływanie wybranych w tej historii działań oraz testów, zajęć grupowych i wielu godzin spotkań doradczych z uczniami, realizacji projektów i aktywności uczniów w nich uczestniczących bezpośrednio i pośrednio. Często na początkach działalności Szkolnego  Ośrodka Kariery z ust tej drugiej grupy można było usłyszeć kpiące „oni są w szoku”. Teraz po prawie dziewięciu latach ich młodsi koledzy uczący się w mojej szkole chcą być … – „w SzOKu”. Polecam gorąco takie i  podobne działania, jak się uda to będzie SzOK.


2018

Uczniowie ściśle współpracujący ze Szkolnym Ośrodkiem Kariery: Anna Gutkowska, Dominik Szpilski, Krzysiek Ruszkowski, Dominik Strzecha, Łukasz Sołśnia, Tymoteusz Warmiak, Daniel Obłąk, Antonii Ruszkowski, Janek Składanek, Damian Książek, Julia Kozik, Paweł Guzik


2019
Uczniowie ściśle współpracujący ze Szkolnym Ośrodkiem Kariery: Dominik Strzecha, Marta Farbiś, Joanna Mokosa, Jakub Gryza, Grzegorz Oparcik, Mateusz Kwaczyński,  Łukasz Sołśnia, Dominika Tomczyk, Tymoteusz Warmiak, Daniel Obłąk, Klaudia Król, Marzena Grzegorska, Julia Kozik, Paweł Szewczyk, Karol Krężel, Wiktoria Ambrozik i inni.Historia

Pierwszą moją myślą związaną z doradztwem było zebranie wokół siebie młodzieży otwartej, która nie będzie się bała propagować idei SzOK-u wśród rówieśników. Zaowocowało to założeniem Szkolnego Klubu Aktywizacji Zawodowej Skaz-a rozpoczęła działalność we wrześniu 2002 roku w Zespole Szkół Technicznych w Radomiu. Klub prowadzony jest przez Tomasz Magnowskiego i Małgorzatę Pajek. W ramach zajęć pozalekcyjnych pracowaliśmy z trzydziestoosobową grupą młodzieżą omawiając zagadnienia dotyczące samooceny, komunikacji interpersonalnej, planowania kariery zawodowej i wyboru dalszej drogi edukacji. We październiku 2002 r. Szkolny Klub Aktywizacji Zawodowej zapisany w Polsce w ewidencji Fundacji Perspektywy jako SzOK nr l podjął wyzwanie, które stawiał grant Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej na „Tworzenie Szkolnych Ośrodków Kariery”. Jako Klub nie posiadaliśmy odrębnego pomieszczenia, własnych komputerów i odpowiednich pozycji książkowych, istniała jednak szansa na poprawienie tej sytuacji. W październiku nasz wniosek zyskał aprobatę i otrzymaliśmy 12 tysięcy złotych. Działanie SKAZy to działanie grupy, która chciała więcej niż tylko „chodzić do szkoły”. 

Grupa ta pracując z doradcą zdobywa pierwsze doświadczenie w działaniach promocyjnych czy organizacyjnych. Stanowią oni do tej pory wsparcie ogólnopolskiej Wystawy Prezentacji Elektroszkoła (300 uczestników) czy Ogólnopolskich Targów Szkół Wyższych (3 tys. odwiedzających). Na „Elektroszkole” prezentując produkty z branży elektrycznej uczą się być przedstawicielami handlowymi i otrzymują pierwsze certyfikaty szkolenia, zapoznając przy okazji uczniów-kolegów z nowinkami technicznymi. Korzyść z Targów to przede wszystkim okazja do zebrania informacji o szkole wyższej. Trzeba jednak wspomnieć o rozmachu imprezy organizowanej dla całego regionu radomskiego (15 uczelni z Polski i 3 tysiące maturzystów w ciągu jednego dnia i w jednym miejscu)..

Działania SKAZy to także projekt „DOBRE POMYSŁY NA 5″. W ramach projektu przygotowywanych jest 20 młodych elektryków do egzaminu SEP oraz 20 uczniów z zakresu 1 pomocy przedmedycznej
W nagrodę za działalność uczniowie mogli uczestniczyć w Targach ELEKTROEXPO, które rokrocznie odbywają się w Warszawie.
Jest również czas na rozrywkę.”

To by pierwszy wpis na „starej” – pierwszej stronie SzOKu