MÓZG

MÓZG 2017 Ι MÓZG 2016 Ι MÓZG 2015 Ι MÓZG 2014


Projekt jest działaniem cyklicznym opartym na współdziałaniu z młodzieżą uczącą się w szkole w celu przygotowania i przedstawienia Wystawy Interaktywnej pod ogólnym hasłem  „Mózg”. Pod nadzorem nauczyciela, co roku, grupa młodzieży określa zakres tematyczny wystawy, wykonuje i opracowuje eksponaty, i staje się gospodarzami otwartej przez dwa tygodnie wystawy. Odbiorcami są uczniowie  klas pierwszych naszej szkoły i  uczniowie gimnazjów.

Co roku wystawa na inny temat przewodni.


Wystawa Interaktywna MÓZG 2024

Statystyka:

Zespół Szkół Technicznych w Radomiu:  1 A, B, N, E, 2 B, C, M, N, R, P, E, U, T, 3 A, B, 4 B
389 osób

Szkoły Podstawowe:

PSP 22, PSP 3, PSP Bielicha, PSP 14, PSP 28, PSP 5, PSP 23, PSP w Bieniędzicach, PSP 15,
PSP 4, PSP w Myśliszewicach, PSP 2, PSP w Rogolinie, PSP w Nowym Mieście Nad Pilicą, ZSP 4, PSP w Mazowszanach

Liczba uczestników:

571 osób (bez ostatniego dnia)

LICZBA OSÓB, KTÓRE ODWIEDZIŁY WYSTAWĘ: 960 osób


Wystawa Interaktywna MÓZG 2023 – około 700 uczniów spoza szkoły


Wystawa Interaktywna MÓZG 2022 – brak danych – wystawa stacjonarna zawieszona w 3 dniu ze względu na lockdown.


Wystawa Interaktywna MÓZG 2021 – brak danych, Wystawa zdalna


Wystawa Interaktywna MÓZG 2020

Statystyka:

Zespół Szkół Technicznych – 846 osób

Szkoły Podstawowe: 364 osoby

W wirtualnej lekcji Fundacji Wirtualne Horyzonty wzięło udział około 300 osób.

LICZBA OSÓB, KTÓRE ODWIEDZIŁY WYSTAWĘ:   1210   osób


Wystawa Interaktywna MÓZG 2019

Statystyka:

Zespół Szkół Technicznych – 1N, 1A, 1B, 1F, 2T, 2R,  3S, rud, 3N, 4S, 4B, 4E – 593 osób

Gimnazja/Szkoły Podstawowe: PSP 5 – 47, PSP 6 – 15, PSP 7 – 21, PSP 11 – 24, PSP 15 – 18, PSP 21 – 101, PSP 23 – 17, PSP 27 – 45, PSP 30 – 23, PSP 32 – 21, Rogolin – 61, Myśliszewice – 12, Bielicha – 22, Parznice – 15, 7 ZSO – 16

– 458 osób

Szkoly ponadgimnazjalne: 7 LO – 20, 13 LO – 14 – 34 osoby

LICZBA OSÓB, KTÓRE ODWIEDZIŁY WYSTAWĘ:     1250  osób


Wystawa Interaktywna MÓZG 2018

Statystyka:

Zespół Szkół Technicznych – 1N, 1A, 1B, 1F, 2T, 2R,  3S, rud, 3N, 4S, 4B, 4E – 593 osób

Gimnazja/Szkoły Podstawowe: PSP 5 – 47, PSP 6 – 15, PSP 7 – 21, PSP 11 – 24, PSP 15 – 18, PSP 21 – 101, PSP 23 – 17, PSP 27 – 45, PSP 30 – 23, PSP 32 – 21, Rogolin – 61, Myśliszewice – 12, Bielicha – 22, Parznice – 15, 7 ZSO – 16

– 458 osób

Szkoly ponadgimnazjalne: 7 LO – 20, 13 LO – 14 – 34 osoby

LICZBA OSÓB, KTÓRE ODWIEDZIŁY WYSTAWĘ:     1131  osób


Mózg 2017


Wystawa Interaktywna MÓZG 2015

Statystyka:

Zespół Szkół Technicznych – 1N, 1A, 1B, 1F, 2T, 2R,  3S, rud, 3N, 4S, 4B, 4E – 266 osób

Gimnazja nr 1, 3, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 22, 23, TWP, ZSI, TEB Edukacja,  CKU, Zakrzew, Natalin, Klwów, MOW Koolonia Ossa, Parznice – 691 osób

Szkoły Podstawowe nr: 6, 32, 33 – 112 osób

Szkoły ponadgimnazjalne: ZSElektornicznych, 11 LO – 63 osoby

LICZBA OSÓB, KTÓRE ODWIEDZIŁY WYSTAWĘ:     1134  osób


Wystawa Interaktywna Mózg 2014

Wystawa zorganizowana była pod hasłem „Skuteczne metody uczenia się”. Na stoiskach zaprezentowaliśmy: „łańcuchową metodę skojarzeń”, eksperyment wpływu muzyki na naukę, urządzenie Sita Learning System do nauki języków obcych, 3 różne metody uczenia się zależne od głównego kanału przyswajania informacji, „rozszerzoną rzeczywistość” zastosowaną w edukacji jako laboratorium chemiczne, urządzenie STONE – biofeedback do osiągania stanu relaksacji, gry ćwiczące kojarzenie, spostrzegawczość (prostą, program treningowy i program on-line), MindWave Mobile (razem ze śmigłowcem) do skanowania EEG i ćwiczeń relaksacji i skupienia, stanowisko rozproszone wskazujące na konieczność systematyczności oraz stanowisko do nauki sporządzania „map myśli” .

Statystyka:

37 grup po około 25 osób – 925 osób spoza Zespołu Szkół Technicznych

Gimnazja: 20 grup (500 osób) – PG 5, PG 8, PG 11, PG 13, PG 22, PG 12, PG w Parznicach, MOW Kolonia Ossa, PG Jedlińsk, Zespół Szkół w Rzeczniowie, I Społeczne Gimnazjum STO, II Społeczne Gimnazjum STO, Gimnazjum TWP, ZSO 4, ZSO 7

Największa liczba osób z jednego gimnazjum –  150 osób z PG 11 i ZSO 4

Szkoły ponadgimnazjalne: 11 grup (275 osób) – 5 LO, 7 LO, 8 LO , Akademickie LO

Największa liczba osób z jednego liceum –  125 osób z 5 LO

Nasza Szkoła (ZST):  13 grup (195 osób) – klasy pierwsze: A, C, S, R, Z; klasy drugie: A, E; klasy trzecie: E, S, T; klasy czwarte: E, W, T

LICZBA OSÓB, KTÓRE ODWIEDZIŁY WYSTAWĘ:     1120  osób


Wystawa Interaktywna Mózg 2013

Wystawa zorganizowana była pod hasłem „Kłamstwo na talerzu”. Na stoiskach zaprezentowaliśmy: sztuczki karciane, eksperyment z efektem fantomowym, urządzenie do biofeedback-u jako wykrywacz kłamstw (pomiar stresu), termowizję, złudzenia optyczne, zabawki na rynku tzw. „wykrywacze kłamstw”, program do ćwicze w postrzeganiu mikro ekspresji, program analizujący twarz określając wiek, pleć i wybrane podstawowe emocje.

Statystyka:

Gimnazja: 745 osób – PG nr 5, 6, 7, 8, 11, ZSI oraz Zakrzew, Myśliszewice, Klwów

Największa liczba osób z jednego gimnazjum –  146 osób z PG nr 5

Szkoły ponadgimnazjalne: 296 osób – ZSBudowlanych, V LO, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny,
Zespół Szkół nr 2, ZSTechnicznych – klasy pierwsze: A, B, T, klasy drugie: A, T, M, klasy trzecie: S, W

LICZBA OSÓB, KTÓRE ODWIEDZIŁY WYSTAWĘ: 1041 osób


Wystawa Interaktywna Mózg 2012

Wystawa zorganizowana była pod hasłem „Neuromarketing”. Zaprezentowano 11 stanowisk: prezentacja trików marketingowych, w tym sztuczek używanych podczas kręcenia reklam, złudzenie optyczne „Imposibble motion”, ruchome obrazki – animację warstwową, galerię złudzeń optycznych, głośnik plazmowy i latarkę w oparciu o indukcję magnetyczną, grę na PS3 „Fitness Move”, program do odgadywania emocji na podstawie mikro mimiki, wycisk oraz komnatę Amesa. Podczas Wystawy uczniowie zwiedzali powyższe stanowiska i brali udział w eliminacjach do konkursu wiedzy o szkole, wystawie i energetyce.

Czas trwania wystawy – 1 godzina.

Dodatkową atrakcją było 45-minutowe zwiedzanie szkoły.
Wystawę organizowało 12 uczniów, z tego 10 osób aktywnie oprowadzało gości po stanowiskach doświadczalnych.

STATYSTYKA:

Najmłodsi uczestnicy:  Klasa 3b z PSP nr 32 – 22 osoby
Największa liczba osób z jednego gimnazjum –  191 osób z PG nr 5
Szkoły podstawowe:  111 osób – PSP 29 (kl.6), PSP 32 (kl.3), PSP 3 (kl.6), Zespół Szkół Muzycznych (kl. 5)
Gimnazja: 787 osób – PG nr 5,6,7,8,9,11 oraz Zakrzew, Rogolin, Lipsko Myśliszewice, Natolin i Gimnazjum TWP z Radomia
Szkoły ponadgimnazjalne: 250 osób – ZSTechnicznych – klasy pierwsze: A, B, S, N, M,T,
.                                                                                                                klasy drugie: A, B, S, klasa trzecie B

LICZBA OSÓB, KTÓRE ODWIEDZIŁY WYSTAWĘ: 1148 osób
LICZBA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONKURSIE: 663 osoby


Wystawa Interaktywna Mózg 2011

Różnice między mózgiem kobiety i mężczyzny.


Wystawa Interaktywna Mózg 2010

Wystawa Mózg 2010 ukierunkowana była na trzy aspekty związane z rozwojem osobistym: trening pamięci, wyobraźnię

oraz relaksację wraz z poprawą samopoczucia Tradycyjnie też prezentujemy złudzenia optyczne (do tej pory nie publikowane)

i ciekawostki.

Prezentowanych było 11 stanowisk oraz miejsce wykładowe.

Opis stanowisk:
Złudzenia optyczne – wykład prowadzony przez ucznia naszej szkoły dotyczący nieprezentowanych na poprzednich edycjach wystawy złudzeń optycznych uzupełniony o test związany z dominacja półkul mózgowych (decydujących m.in. o formach aktywności społecznej).
Ćwiczenie „Świetliki” – ćwiczenie polegające na rozpoznaniu jednej z czterech figur tworzonych przez świetlne punkty na monitorze komputera. Rozwija wyobraźnie i aktywizuje prawą półkulę mózgową.
Złudzenie optyczne „Nakrętki” – złudzenie optyczne związane z przenikaniem przez dwie przeciwstawnie ułożone nakrętki elementu w postaci papierowej rury. Wrażenie zrealizowania niemożliwej kombinacji.
Prezentacja modelu do obserwacji przeźroczystych gazów – możliwość zobaczenia ruchu powietrza bez użycia specjalistycznych przyrządów.
Echochrome – gra na Playstation 3 rozwijająca wyobraźnie przestrzenną. Próba odpowiedniego ułożenia figury zgodnie z wymyślonymi prawami świata „Echochrome”.
Labirynt – ćwiczenie manualne polegające na odpowiednim manewrowaniu skrzynia drewnianą, w której porusza się w labiryncie wypełnionym otworami metalowa kulką.
Ciecz nieniutonowska – prezentacja tej cieczy o szczególnych właściwościach (ciało stałe przy wywieraniu nacisku, ciecz,

gdy tego nacisku nie ma). Zabawy ze zwiedzającymi.
Elektryczność wysokonapięciowa – Drabina Jakuba jako elementy pokazowe związane ze szkołą
Ćwiczenie „Znajdź uśmiech” – ćwiczenie na podstawie najnowszych badan amerykańskich psychologów pozwalające polepszyć swój nastrój poprzez wyszukiwanie na obrazach uśmiechniętych twarzy.
Relaksacja – prezentacja urządzenia do biofeedbacku i programu do tworzenia muzyki relaksacyjnej.
Program myślący „SNIKERS” – jest programem rozrywkowym mającym na celu rozmowę z ludźmi w naszym języku (polskim).

Choć może wydać się to nam nieprawdopodobne ze Snikersem, możemy rozmawiać tak jak z drugim człowiekiem (np. na czacie). Nasze wypowiedzi wypisujemy na klawiaturze, a wypowiedzi Snikersa możemy przeczytać na ekranie monitora (w oknie programu), bądź usłyszeć – posiada syntezator mowy.

Dodatkowo każdy uczestnik wystawy otrzymał od nas jako pracę domową specjalny okolicznościowy LABIRYNT do przejścia

z punktu A do B.  Była możliwość nauki sztuki Origami.


Wystawa Interaktywna Mózg 2009

Wystawa Interaktywna  „Mózg” to projekt, w którym uczniowie  mogą doświadczyć „na własnej skórze” jak bardzo skomplikowany jest umysł ludzki. Podczas 45 minutowych zajęć prezentujemy mini wykład dotyczący złudzeń optycznych, które dowodzą, że nie zawsze to co widzimy jest rzeczywiste (oczywiście, to nie MATRIX).

W trakcie wystawy uczniowie mogą zwiedzić galerię fotograficzną, sprawdzić swoje siły w prostych grach zręcznościowych, spojrzeć na siebie  przez kamerę termowizyjną i nauczyć się jak się najlepiej relaksować
(urządzenie do biofeedback-u).Nazwy działań: Wykład „Złudzenia optyczne”, Tablica do złudzenia „Twarz”, antyramy  i stelaże do  wystawa „Złudzenia optyczne”, trenażer do  ćwiczenia „Labirynt”, hulajnoga i słupki  ( +wyrysowana droga taśmą maskującą)do ćwiczenie „Hulajnoga”, program  „POLARIS”, Lampa plazmowa, model elektrowni konwencjonalnej, stanowisko „Biofeeedback”, Model Smoka Przestrzennego, kamera termowizyjna.