MindWave Mobile

 

Oto nasze stanowiska:
Tworzenie historii Ι SITA Learning System Ι Trzy sposoby uczenia Ι Muzyka a nauka Ι MindWave Mobile Ι Krzywa zapamiętywania Ι Gry edukacyjne Ι Relaksacja STONE Ι Mapa umysłu Ι Professor Why? Ι Wróć do strony MÓZG 2014


 

Obejrzyj film ze stanowiska

 

Urządzenie MindWave

Urządzenie MindWave jest przełomowym urządzeniem w życiu człowieka. Zostało skonstruowane po to, aby wspomóc pracę z młodzieżą i dziećmi, w celu polepszenia ich kondycji psychicznej i zdolności mózgu. Dzięki niemu możemy zobaczyć jak w czasie rzeczywistym zmieniają się nasze fale mózgowe, które odpowiadają za stany świadomości człowieka.

Wyróżniamy 5 fal: alfa, beta, gamma, theta, delta. Badamy poziom swojej koncentracji i relaksacji, za co odpowiadają konkretne fale mózgowe.

Fala alfa – odpowiada za nasz stan relaksu, jest widoczna w momentach, gdy jesteśmy odprężeni, podczas leżenia z zamkniętymi oczami,

w trakcie snu oraz zaraz po przebudzeniu. Jest wykorzystywana w technikach szybkiego uczenia się.  Jeśli w zapisie występuje nadmiar alfy, świadczy to o zaburzeniach w procesach uczenia się, objawiających się m.in. słabą koncentracją, zniechęceniem, brakiem motywacji do pracy. Człowiek jest rozkojarzony, rozmarzony, „niepozbierany”. Dzieciom zdarzają się stany odpływania myślami, uciekania w wewnętrzny świat, zapominania o rzeczywistości, która je otacza. Alfy o bardzo wysokich amplitudach są wyrazem niedojrzałości struktur mózgowych i są dla człowieka niekorzystne, bo funkcjonują kosztem innych szybszych i bardzo pożądanych fal.

 

Fala beta  dzieli się na :
Niską Beta, czyli SMR (rytm sensomotoryczny) odpowiada za przechowywanie i przypominanie informacji. Jest to najbardziej pożądana fala, gdyż w oparciu o nią przebiegają procesy uczenia się. Cechuje go stan relaksu przy równoczesnej automatycznej koncentracji.
SMR wpływa bardzo korzystnie na utrzymywanie stanu równowagi Centralnego Układu Nerwowego. Zaczyna się pojawiać u dzieci ok. 10 rż
Siła regulacyjna SMR-u jest bardzo duża. Dla dzieci rozpoczynających wytwarzanie fali o tej częstotliwości jest to krok w rozwoju.
Środkową Beta, czyli Beta 1 to fala szybsza od SMR, odpowiada za aktywność z uwagą na zewnątrz.
Jest zależna od woli człowieka i dominuje w czasie rozwiązywania problemów intelektualnych. Beta 1 to stan idealny do rozwiązywania najtrudniejszych zadań.
Mózg pracuje wtedy szybko, łatwo uzyskuje się pomysły na rozwiązywanie problemów, a połączenia neuronalne pracują „pełną parą”.

 

Beta 2 to fala bardzo szybka. Jej nadmierny udział w czynnościach bioelektrycznych mózgu świadczy o stanie zbyt dużego rozbudzenia struktur nerwowych.
Ma to miejsce w stanach zdenerwowania, bezsenności, rozdrażnienia, ekscytacji, napięcia, lęku, kłopotów i silnych emocji.
Nadmierne pobudzenie mózgu odpowiada za impulsywność i nadruchliwość, zachowania kompulsywne (przymusowe), agresywne i buntownicze.

 

Fale gamma– są jedyną grupą częstotliwości, znalezioną w każdej części mózgu. To dlatego przyjmuje się, że kiedy mózg musi
równocześnie przetworzyć informację w różnych częściach, to używa 40Hz do równoczesnego ich przetwarzania. Występuje podczas gdy intensywnie myślimy
a także podczas różnorakich procesów skojarzeniowych.

 

Fale theta są najczęściej występującymi falami mózgowymi podczas medytacji, transu, hipnozy, intensywnego marzenia, intensywnych emocji. Świadomość przy tej częstotliwości pozwala na kontrolowanie bólu fizycznego, a w skrajnych przypadkach nawet krwawienia.
Dla tej częstości tok myśli staje się niespójny i zanikają związki logiczne, co wyraźnie widać na przykładzie myślenia w czasie marzeń sennych.
W Biofeedback, kojarzone z najgłębszym poziomem medytacji. Jest też nazywana bramą do nauki i pamięci. Towarzyszy zwiększaniu kreatywność, procesom uczenia się. Redukuje stres, budzi intuicję i inne pozazmysłowe percepcje i umiejętności. Subiektywne stany emocjonalne: intuicyjny, twórczy, fantazjujący, obrazowy, twórczy, sennie przełączający myśli. Odzyskujący nieświadomy materiał.

 

Fala delta– rytm długi, powolny, pofalowany. Fala delta jest najpowolniejsza ze wszystkich fal mózgowych. kojarzona z głębokim snem,
pewne częstości w paśmie Delta wywołują uwolnienie hormonu wzrostu, tak zbawiennego dla uzdrawiania i regeneracji. Teraz wiadomo,
dlaczego głęboki sen jest regenerujący i podstawowy dla uzdrawiającego procesu. Pojawiają się również przy intensywnym wysiłku umysłowym.
Urządzenie MindWave jest krokiem w przyszłość technologii BCI Brain-Computer Interface, czyli sterowania urządzeniami mechanicznymi  za pomocą naszego umysłu np.: Puzzlebox Orbit.

 

 

 

Pytacie jak to działa?

Otóż w bardzo prosty sposób. Puzzlebox Orbit to urządzenie przetwarzające nasze fale mózgowe za pomocą urządzenia MindWave Mobile,
które to po założeniu na głowę oraz odpowiedniemu ustawieniu czujników potrafi zanalizować nasz poziom: skupienia (Atention) i relaksu (Meditation). Do dyspozycji mamy także specjalny program, który ukazuje nam procentowy poziom dwóch powyższych stanów.
Po sparowaniu z urządzeniem na którym znajduje się nasz program (smartfonie, komputerze, laptopie, tablecie itp.),
urządzeniem MindWave Mobile oraz helikopterem Puzzlebox Orbit, możemy ustawić minimalny poziom skupienia i relaksu, od którego nasz helikopter zacznie działać. Możemy swobodnie manipulować tymi ograniczeniami, a także ustawić ich brak. Dzięki temu osoba nosząca MindWave Mobile staje się „silnikiem” dla urządzenia. Możemy również dowolnie sterować naszym helikopterem, ustalać wysokość lotu oraz kierować go w różne kierunki. Puzzlebox Orbit to przyszłościowy wynalazek, który jest jednym z pierwszych urządzeń którego działanie jest zależne od pracy naszego umysłu.