SITA Learning System

 

Oto nasze stanowiska:
Tworzenie historii Ι SITA Learning System Ι Trzy sposoby uczenia Ι Muzyka a nauka Ι MindWave Mobile Ι Krzywa zapamiętywania Ι Gry edukacyjne Ι Relaksacja STONE Ι Mapa umysłu Ι Professor Why? Ι Wróć do strony MÓZG 2014


Obejrzyj film ze stanowiska

 

Każdy człowiek co najmniej dwa razy w ciągu doby mimowolnie osiąga stan relaksu. Pierwszy raz – tuż po przebudzeniu, kiedy ze stanu snu powoli przechodzi w stan aktywności. Drugi raz – tuż przed zaśnięciem, gdy zmęczony całym dniem przestaje reagować na bodźce zewnętrzne i zasypia. W tych momentach człowiek jest już świadomy i już nie śpi lub jest jeszcze świadomy i jeszcze nie śpi – ma jednak zamknięte oczy.

Jak rozpoznać stan relaksu i czym on właściwie jest?

Stan relaksu to stal fizjologiczny, w którym:

 • Występuje miarowy, spokojny oddech
 • Serce pracuje rytmicznie
 • Ciśnienie krwi jest stałe
 • Wśród emitowanych fal mózgowych rejestrowanych przez elektroencefalograf przeważają fale alfa o częstotliwości około 7Hz
 • Wszystkie mięśnie są rozluźnione
 • Pojawia się uczucie wewnętrznego ciepła
 • Psychika jest wolna od emocji
 • Wyostrzają się zmysły, uświadamiamy sobie docieranie się większej ilości bodźców (informacji)
 • Reakcja na bodźce zewnętrzne jest osłabiona
 • Występuje wewnętrzny spokój

 

Znane są rożne inne metody osiągania stanu relaksu niewiązane z budzeniem i zasypianiem. Są osoby, które potrafią wielokrotnie w ciągu dnia osiągnąć ten stan i pozostawać w nim bez jakiejkolwiek zewnętrznej pomocy – siłą własnej woli. Jest to technika najtrudniejsza, która wymaga wieloletniego treningu, od trzech do pięciu lat.

Działanie urządzenia SITA opiera się na stwierdzonym w badaniach naukowych związku między samokontrolą oddechu a stanem relaksu człowieka. Urządzenie pokazuje oddech w postaci światła i dźwięku. Człowiek obserwując przez zamknięte powieki zapalające się i gasnące światło, a także słuchając pulsującego w tym samym rytmie dźwięku bio, podświadomie reguluje i wyrównuje częstotliwość własnego oddechu. Następuje sprzężenie zwrotne między oddechem a wrażeniami wzrokowymi i słuchowymi, czyli tzw. biofeedback. Sprzyja to osiąganiu stanu relaksu, w którym półkule mózgowe, lepiej niż w stanie aktywności, współpracują ze sobą. Tym samym wielokrotnie wzrasta zdolność mózgu do percepcji i zapamiętywania informacji.

Jak w przybliżeniu wygląda kurs językowy SITA? (procedura IZA P.)

Na początku należy nauczyć się osiągania stan relaksu. Podczas pierwszej próby pomaga w tym odsłuchanie instrukcji relaksu. Do każdej następnej próby potrzebne jest już tylko urządzenie. Jeśli stwierdzisz, że potrafisz osiągnąć stan relaksu w ciągu kilku minut, możesz przejść do nauki języka.

Efektywna nauka polega na przerabianiu określonymi fazami kolejnych lekcji:

Inicjacja – w stanie aktywności (trwa około 20 minut)

Ma na celu zapoznanie się z tematem lekcji. Należy odsłuchać jednorazowo tekst w obcym języku, dzięki temu poznajemy melodię i brzmienie języka. Następnie przeczytać na glos tłumaczenie tego tekstu w języku polskim. Pozwala to na zrozumienie czego będzie dotyczyć lekcja. Na koniec należy odsłuchać jeszcze raz nagrania z jednoczesnym śledzeniem tekstu w języku obcym. Dzięki temu łatwo skojarzyć słowa i zwroty z ich pisemna wersją.

 

Zapamiętywanie – w stanie relaksu (trwa około 40 minut):

 1. Fragment muzyki relaksacyjnej.
 2. Dialog w zwolnionym tempie.
 3. Pierwsza część dialogu w zwykłym tempie.
 4. Słownictwo do pierwszej części dialogu wraz z tłumaczeniem.
 5. Druga część dialogu w zwykłym tempie.
 6. Słownictwo do drugiej części dialogu wraz z tłumaczeniem.
 7. Powtórzenie całości dialogu w zwykłym tempie.
 8. Muzyka relaksacyjna.

 

Aktywizacja – w stanie aktywności (trwa około 30 minut)

Celem jest wypowiadanie na głos wszystkich zapamiętanych słów i zwrotów w języku obcym. Tylko głośne wypowiedzenie własnych myśli gwarantuje dostęp do zapamiętanych informacji.

Powtórzenie – w stanie relaksu (trwa około 40 minut)

Ma za zadanie utrwalenie materiału lekcji. Należy powtórzyć fazę zapamiętywania lekcji poprzedniej.