Motto życia

Chcesz poszukać swojego … kliknij w link

https://hub.link/gwJ9dnS

Powiedz mi swoje motto, a powiem ci kim jesteś.
Motto to bardzo ważna rzecz.

To czy mówimy „nie uda mi się”, „to jest nie możliwe”, „nie da się” ma bardzo duże znaczenie w kontekście tego co osiągamy.
Ale może najpierw czym jest motto ?

Motto – cytat poprzedzający treść utworu, umieszczony tam celowo przez autora,
aby wywołać na odbiorcy określone skutki zgodne z zamysłem autora.
Istotą motta jest, aby miało ono nie tylko jednorazowy wpływ na odbiorcę podczas zapoznania się z tym mottem,
ale także towarzyszyło ono odbiorcy w myślach podczas całego czasu trwania kontaktu z dziełem.

Cele motta mogą być różne.

Motto może być przesłaniem, rodzajem myśli przewodniej, na którą autor powołuje się w swojej pracy.
Myśl ta może odnosić się bezpośrednio do treści utworu, lub też ogólniej – do jego tematyki lub prezentowanych idei.
Wybór motta potwierdza więc tutaj stanowisko i poglądy autora, a może także określać jego przynależność do określonego wzorca kulturowego.

Motto może też odpowiednio zmotywować lub ukierunkować odbiorcę, np. poprzez podniesienie prestiżu utworu metodą powołania się na cytat jakiegoś autorytetu.

Motto może być jednak użyte również w postaci przeciwnej – jako cytat, który stoi w wyraźnej i jednoznacznej dla odbiorcy
sprzeczności z przesłaniem utworu, służąc wtedy za ostrzeżenie.

Wreszcie motto może być umieszczone, aby odbiorcę wprowadzić w odpowiedni nastrój.

Aby to wam pokazać przygotowaliśmy grę terenowa w przestrzeni wirtualnej Mozillahub „W poszukiwaniu motta”

https://hub.link/gwJ9dnS

Zawiera ona w sobie 13 różnych mott, które są poukrywane po parku. Jak to w życiu trzeba się trochę wysilić aby znaleźć wszystkie.
A ty jakie motto wybierzesz dla siebie ?